USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä on Suo­mi­ruo­kaa ry?

Yhdistys on perustettu 2022. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia väylänä kansalaisten ja suomalaisen ruoan alkutuottajien välillä. Yhdistys on perustettu edistämään, tukemaan ja kehittämään suomalaisen ruoan alkutuottajien toiminnan edellytyksiä, lisäten samalla yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta kuluttajille. Yhdistys jakaa toiminnan edetessä alueellista ja todenmukaista tietoa ruoan alkutuottajien toiminnasta, aina yhteistyössä ruoan alkutuottajien kanssa. Perimmäinen ajatus on olla tuottajien tukena.

Yhdistyksen kautta tuottajat voivat jakaa terveisiään avoimesti kuluttajille.

Kuluttajat pääsevät tukemaan suomalaisia ruoan alkutuottajia ilman välikäsiä.

Mitä tukeminen on?

Jokainen voi tukea tuottajia liittymällä jäseneksi, joko jäsenmaksulla tai vapaalla kan­na­tus­jä­sen­mak­sul­la. Myös todenmukaisen tiedon jakaminen on tärkeää.

Mistä tiedän, että tukeni todella menee ruoan al­ku­tuot­ta­jal­le?

Kaikki saadut jäsenmaksut ja muut tuet ohjataan ruoan alkutuottajille. Ruoan alkutuottajiin ollaan yhteydessä suoraan. Tukea pyritään jakamaan ns. kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­ses­sä.

Suomiruokaa ry:n toiminta on voittoa tavoittelematonta, joten kaikki varat menevät ruoan alkutuottajille ja pieni osa yhdityksen hallinnollisiin sekä toiminnollisiin kuluihin. 

Yhdistyksen toiminta perustuu avoimuuteen ja kunnialliseen toimintaan

Mitä minä hyödyn, jos tulen jäseneksi?

Jäsenä pääset vaikuttamaan suomalaisen ruoan alkutuottajien elämään helpottamalla sitä taloudellisella tuella ja etenkin henkisellä tuella. 

Seisomme tuottajiemme tukena ja näytämme, kuinka arvostamme kotimaista puhdasta ruokaa ja ruoantuottajia!
Lisäksi varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa.

Varsinaisille jäsenille yhdistys jakaa uutiskirjeen yhdistyksen toiminnasta kahden kuukauden välein sähköpostitse.

Mistä saa tietoa ruoan al­ku­tuot­ta­jis­ta?

Suomiruokaa ry:n toimii myös ruoan alkutuottajien viestintäkanavana kansalaisille. Jokainen alkutuottaja saa jakaa halutessaan yhdistykselle kuvia, videoita ja terveisiä, jonka yhdistys jakaa omilla kotisivuillaan ja sosiaalista mediaa käyttäen.

Varsinaisille jäsenille jaamme myös uutiskirjeen yhdistyksen toiminnasta kahden  kuukauden välein sähköpostitse.